?

Log in

No account? Create an account
andretalle [entries|archive|friends|userinfo]
andretalle

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Oct. 3rd, 2006|06:52 pm]
andretalle
[mood |crazyги]
[music |а развє ніпанятна яка?]

Чоп Сью - то лажа повна!!!! Василь Васильців правду глаголив: "Невже ти не бачиш
Перспектив земель цих?_____ Бути десь далеко,
Витирати мешти,
А насправді малі гроші,
На їх мірки,
Вам дадуть,
Коли вдома
Вже забуті
Рідні яблука
Гниють." Кажу чесно - стало встид... Пирикладати всяке англомовне фухвло, коли підносом "рідні яблука гниють?" Всо, чесна громадо, перепрошую за своє минуле перекинчиство - більше цьому нибувать!

VV нової доби, каменяр заскорузлого світогляду - наслаждаїмсьо;)

Безкоштовне оголошення
Безкоштовне оголошення від мене тобі
Безкоштовне оголошення, чуєш чи ні?
Одним реченням легко сказати
Чому не хочу тебе я обняти.

Інша форми має шикарні такі,
А це так потрібно сьогодні мені!
Одним словом я хочу літати,
А не серенади сьогодні співати.

Приспів
Є моменти, коли не важливі деталі
Стосунків які були між людьми
Потяг тягне вагони все далі, все далі
Потяг змушує всіх новим шляхом іти.

Якщо пригадати такі слова давні:
"Сьогоднішнім днем ти лише живи",
Випливає: щоб життя прочути справді,
В цей день, як в останнє ти ухопи.

Є в любові платонічні і глибокі деталі
Та настрою свого просять вони.
Цю лялю я хочу, просто тут на дивані!
Це сонечко знає мої думки.
link3 comments|post comment

Наслаждаїмсьо;) [Sep. 22nd, 2006|03:02 pm]
andretalle
[music |Кашин Пав]

Часто перекладаючи кращі англомовні пісні, заловив себе на думці, що в нас також є не злі виконавці... приміром ось, з-поміж зірок Зіновія Гучка_Стефка Гіги_Ярослава Музики є і молодий, перспективний (мій земляк) Тарас Курчик...

"Сліди до мрій"

Знову бачиш там обрій,
Він поки-що не твій.
І сліди твоїх кроків на дорозі мрій.
Йди, не стій: „Ти думав що, ти думав як,
Ти думав, все це легко так, давай пішов,
Давай, ну – Go!”

Приспів:
Ти знову біг, ти знову йшов,
І ти свій клаптик неба віднайшов.
Ти знову біг, ти знову йшов,
І ти свій клаптик неба віднайшов.

Може падаєш у відчай,
Коли не все збулось.
Ти не можеш вже більше, та в собі чуєш щось,
Каже хтось: “Ти думав що, ти думав як,
Ти думав все це легко так, давай пішов,
Давай, ну – Go!”

Приспів

Знову бачиш там обрій,
Він поки-що не твій.
І сліди твоїх кроків на дорозі мрій.
Йди, не стій: “Ти думав що, ти думав як,
Ти думав, все це легко так, давай пішов,
Давай, ну – Go!”

Приспів
link3 comments|post comment

Свнєто [Aug. 28th, 2006|04:43 pm]
andretalle
[mood |crazyги]
[music |зцапала-злапала;)]

На свята Незалежності я напів потиряв свою низалежність... Трапляєцця
linkpost comment

Матюги - то дєло! [Aug. 21st, 2006|02:46 pm]
andretalle
[mood |fullfull]
[music |Олекса Берест]

Вчора їздив на озерце, пив винце, спожирав шашличець, созядав млинківських кросавиць і бавився в футбольчег... А наматюгався то як, але ж то налаявся!!! Жодна насолода не є приємнішою за вільно-довільне матюгання. Млинки узналі сваіх гєроєв!!!
linkpost comment

коментарі [Aug. 18th, 2006|10:32 am]
andretalle
[mood |fullfull]
[music |Степан Гіга "Наталі"]

Сьогодні залишив на сусідських ЖЖ 24 коментарі... сtrl C +1 - сtrl V +1,сtrl C +1 - сtrl V +1,сtrl C +1 - сtrl V +1,сtrl C +1 - сtrl V +1,сtrl C +1 - сtrl V +1... Не зоглядівся, єк і день збіг:)))
linkpost comment

(no subject) [Jul. 25th, 2006|08:42 am]
andretalle
[Tags|]
[mood |crazyкрейзі настрій, крейзі я]
[music |пазаві мєня нєба]

Трудно, друзі, трудно:((( Я, а чи не зумів згадати пароль попереднього журналу, а чи Ліве Джорнали загнались, оскільки підозріла система запропонувала створити новий ЖЖ з цим іменем, сказавши, що "користувача andretalle нима". Але, трясця в боки - ну єк нима, якжо я сам залазєю на свою попередню сторінку... Трудно... Світ складний і життя у ньому - це неприривна борьба... Вона починаїцця вофторе:))) Ги-ги
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]